1. Home
 2. Kleding Broeken nl Bruine Koop Broek Dames Vergelijk amp; Pantalon
 3. Verkiezingen Europees en Federaal Parlement zondag 26 mei 2019

EU-BURGER IN BELGIË ?

Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement !

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, dan kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

Ter info: op 26 mei 2019 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

WIE KAN OP 26 MEI 2019 STEMMEN ?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen :

 1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten.
 2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben.
 3. Minstens 18 jaar oud zijn.
 4. Over stemrecht beschikken.
 5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Je moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt. Je vult het formulier C/1 in dat je bij het gemeentebestuur kan bekomen. Dit formulier kan ook op de federale website voor de verkiezingen afgedrukt worden (www.verkiezingen.fgov.be).

Online Shoe Webshop Level Schoenen Shop One Kopen Footwear tOxqF1R

Uiterlijk op 28 februari 2019 moet je:

  • het ingevulde formulier afgeven in het gemeentehuis
  • of per brief of mail versturen.

Om de juridische geldigheid van jouw inschrijving per mail te garanderen, nodigen wij je uit om de volgende procedure te volgen :

 • Vul het inschrijvingsformulier op elektronische wijze in.
 • Registreer jouw inschrijvingsformulier in een PDF-formaat (met behulp van een applicatie zoals « PDF Creator »).
 • Onderteken dit PDF-bestand met je elektronische verblijfskaart (in een lezer voor PDF-bestanden moet je de tool voor het plaatsen van de handtekening gebruiken).
 • Stuur dit ondertekend PDF-bestand per mail naar je gemeentebestuur.

De elektronische handtekening die met behulp van jouw elektronische verblijfskaart gezet wordt, heeft dezelfde wettelijke waarde als een handgeschreven handtekening.Koop Broeken Pantalon Broek Dames amp; Kleding Bruine nl Vergelijk

Het gemeentebestuur zal jouw aanvraag op basis van de op het formulier vermelde elementen onderzoeken.

Wanneer je door het college van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, dan zal je een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Zodra jouw inschrijving op de kiezerslijst is goedgekeurd zal je in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. Je zal dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in het land van herkomst.

Indien je later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst, dan zal je de intrekking van jouw inschrijving bij de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt, kunnen aanvragen. Dit kan ook om een andere reden gedaan worden. Deze aanvraag zal echter niet tussen 1 maart 2019 en 26 mei 2019 kunnen worden ingediend.

Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heb tingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Je kan deze inschrijving verifiëren bij jouw gemeentebestuur, of op de applicatie Mijn DOSSIER, op het adres https://www.mijndossier.rrn.fgov.beFootlocker Adidas Dames Adidas Adidas Stan Smith Smith Stan Footlocker Dames Dames Footlocker Stan na1qwqgIA (tab « Mijn gegevens » ► « Verkiezingen »), met behulp van jouw elektronische verblijfstitel, jouw PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Het college van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat je niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

Deze beslissing wordt dan officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Je kan informatie over de beroepsprocedure bij je gemeentebestuur vinden, of op de site www.verkiezingen.fgov.be (tab « Kiezer »).

MEER INFORMATIE?

Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst burgerzaken, tel. 014 50 70 06.

Je kan ook de website Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken raadplegen (www.verkiezingen.fgov.be), of contact opnemen met de Helpdesk van de dienst Verkiezingen : 02 518 21 16 - [email protected] 

 

Broek Vergelijk Broeken amp; Bruine Pantalon Koop Dames Kleding nl
 • Tickets
 • Meldingsformulier Koop Kleding amp; nl Bruine Pantalon Broeken Broek Vergelijk Dames
 • Stratenplan
 • Nieuwsbrief
© Gemeente Grobbendonk - Privacy
 • Facebook